ΚΟΤΣΩΝΗΣ Α.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: history.ionio.gr/gr/department/teachers/kotsonis/

Διδάκτωρ του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2000) στην Ιστορική Ανθρωπολογία σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (1977), Συστήματα Επικοινωνίας στο University of Aston in Birmingham (1979) και  Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ψυχολογία στην Φιλοσοφική Σχολή Ι του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Διδάσκει Ιστορική Ανθρωπολογία και Πληροφορική – Ποσοτικές Μέθοδοι στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (407/80). Έχει εργασθεί στην Ελβετία ως Μηχανικός Ανάπτυξης όπου διεξήγαγε έρευνα στον τομέα της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και της Ψηφιακής Μετάδοσης για την ανάπτυξη Κρυπτογραφικών και Κρυπτοφωνικών Συσκευών καθώς και σε μεγάλες Εταιρίες Πληροφορικής για την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών και χρήση κοινωνιολογικών μεθόδων για ποσοτική ανάλυση (Time Allocation για την οργάνωση των ελβετικών νοσοκομείων κλπ.). Είναι τεχνικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη του λογισμικού Ανάλυσης Επικινδυνότητας – HACCP του Risk Engineering της Zurich Financial στη Ζυρίχη που αριθμεί περισσότερες από 1000 εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο. Διεξήγαγε ανθρωπολογική επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση στη βορειοανατολική Ουγγαρία (1989/90). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Κωδικοποίηση και Ψηφιακή Μετάδοση, Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Ποιοτικές και Ποσοτικές Μέθοδοι, Έμφυλες Σχέσεις και Συγγένεια, Πολιτισμική Αλλαγή και Συστήματα Ανταλλαγής. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

o         Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

Εξαρτάται το υψηλό εισόδημα από την ιδιοκτησία γης ή το αντίθετο; Εξαρτάται η μεγάλη βρεφική θνησιμότητα των κοριτσιών στις φυλές του Αμαζονίου από την έντονη πολεμική δραστηριότητα στην περιοχή ή το αντίθετο; Αποκτά κανείς εξουσία όταν παίρνει χωρίς να ανταποδίδει ή το φαινόμενο προϋποθέτει την εξουσία; Συχνά η αποτυχία κατανόησης του ποια μεταβλητή εξαρτάται από την άλλη οδηγεί σε πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Με τη συζήτηση πλήθους παραδειγμάτων όπως τα παραπάνω θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε  τον – όχι πάντα εύκολο – μηχανισμό επιλογής της σωστής εξάρτησης.

Bernard, Russel H. 1995, Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches. Altamira  Press

o         ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΓΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Ημίκλειστες ομάδες, μέγεθος ενδογαμικής ομάδας, επίδραση της πληθυσμιακής πυκνότητας, ομόκεντροι κύκλοι και τοπικά πρότυπα, εγγύτητα-ομοιότητα, Central-Place Theory

Adams, John W. και Alice Bee Kasakoff

1976, «Factors Underlying Endogamous Group Size». Στο. Smith C. (επιμ.) Regional Analysis II, σ. 148-173, Academic Press, Νέα Υόρκη.

1976, «Central-Place Theory and Endogamy in China». Στο. Smith C. (επιμ.) Regional Analysis II, σ. 175-187, Academic Press, Νέα Υόρκη.

Κοτσώνης, Αντώνης, 2002-3 «Εθνότητα, Θρήσκευμα ή Δίκαιο; Η Δημογραφία μιας Ομοχθονίας », Εθνολογία 10: 49-79

Lévi-Strauss, Claude, 1953, «Social Structure». Στο Anthropology Todayεπιμ. A. L. Kroeber, University of Chicago Press, Σικάγοσ. 524-553.

o         ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΜΟΜΙΞΙΑΣ

Είναι κοινώς αποδεκτό πως οι άνθρωποι σε όλους τους πολιτισμούς υπόκεινται σε κάποιας μορφής σεξουαλικών περιορισμών γνωστών ως ταμπού της αιμομιξίας. Πρόκειται για φυσική απέχθεια που οδηγεί σε γενετικό πλεονέκτημα όπως υποστηρίζει η κοινωνιοβιολογία ή για πολιτισμική απαγόρευση ακρογωνιαίο λίθο υπόστασης των ανθρώπινων κοινωνιών όπως υποστηρίζει η κοινωνική επιστήμη; Ή τελικά η αιμομιξία και όχι η αποφυγή της αποτελεί προϊόν της ανθρώπινης κουλτούρας;

Στο σεμινάριο θα συζητηθούν οι διάφορες προσεγγίσεις ενός φαινομένου που θεωρείται χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανθρώπινων κοινωνιών και συνδέθηκε στενά με τη φύση του ανθρώπινου είδους.

Arens W. , 1986, The Original Sin. Incest and Its MeaningOxford University Press, Νέα Υόρκη

o         ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σύστημα πυκνωτικής ισορροπίας, σύστημα επικοινωνιακής ισορροπίας, σύστημα ισορροπίας τοπικής ομάδας, ισορροπία στο μέγεθος της οικογένειας, περιβάλλον και επάρκεια.

Birdsell, Joseph B., 1968, «Some Predictions for the Pleistocene Based on Equilibrium Systems among Hunter-Gatherers». Στο Lee R και I. DeVore (επιμ.) Man the Hunterσ. 229-240, Aldine, Σικάγο

Yengoyan, Aram A., 1968, «Demographic and Ecological Influences on Aboriginal Marriage Sections». Στο Lee R και I. DeVore (επιμ.) Man the Hunterσ. 185-199, Aldine, Σικάγο

Dyke, Bennet, 1971, «Potential Mates in a Small Human Population». Στο Social Biology 18(1)

o         TIME ALLOCATION

TA, είναι μία ποσοτική μέθοδος για την ακριβή απεικόνιση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο χρόνο. Θα την προσεγγίσουμε κάνοντας χρήση του παραδείγματος της αναδιοργάνωσης των Ελβετικών Νοσοκομείων και του συστήματος «Chronos» για την καταγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων του προσωπικού (800 ατόμων) των κεντρικών των Zurich Insurances στη Ζυρίχη.

Bernard, Russel H., 1995, Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches. Altamira Press   

o         ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε αυτό το εργαστήριο θα δούμε ποιο είδος ανάλυσης οδηγεί σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων δηλαδή σε μία συλλογή λογικά συσχετιζόμενων πινάκων. Ακολούθως θα γίνει χρήση των παραπάνω λογικών σχέσεων για την αναζήτηση προτύπων στα δεδομένα. Τα παραδείγματα θα είναι από τον χώρο των ιστορικών και νοσοκομειακών αρχείων.     

o         ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με τη χρήση παραδειγμάτων όπως οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτων και γάμων από το Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας θα δείξουμε πώς ποσοτικά δεδομένα μπορούν να οργανωθούν σε απλούς πίνακες συμβατικών ακολουθιών εγγραφών και να αξιολογηθούν με χρήση υπολογιστών.

o         ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εδώ θα συζητήσουμε τον τρόπο που η παρατήρηση μετατρέπεται σε αριθμούς (αποφεύγεται έτσι το «λίγο-πολύ») και μπορεί να αναλυθεί στατιστικά και να ερευνηθεί για ύπαρξη κανονικοτήτων και προτύπων. Θα δοθεί έμφαση στη διαφορά μεταξύ κωδικοποίησης ποιοτικών δεδομένων από την κωδικοποίηση ποσοτικών δεδομένων και θα εντοπισθούν οι εστίες πιθανών λαθών κατά την μετακίνηση από τα «σκληρά » στα «μαλακά» δεδομένα. Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτων από το Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας. 

Bernard, Russel H. 1995, Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches. Altamira Press

Burke, Peter 1992, History and Social TheoryPolity Press

o         ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ HUMAN RELATION AREA FILES

Στο σεμινάριο θα μας απασχολήσει ο τρόπος με τον οποίο η πληροφορία ενός κειμένου (ποιοτικό δεδομένο) συμπτύσσεται, με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες, σε μια σειρά μεταβλητών που μπορούν να εξετασθούν για μεταξύ τους συσχετίσεις. Εκτός από τις κατηγορίες ανάλυσης που δημιουργούνται ειδικά για συγκεκριμένες έρευνες υπάρχει και η κοινή πλατφόρμα των Outline of Cultural Materials (Murdock, 1971) που χρησιμοποιείται στην κατασκευή της βάσης Human Relation Area Files και επιτρέπει  διαπολιτισμικές συγκρίσεις.

Bernard, Russel H. 1995, Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches. Altamira Press