ΚΑΤΣΑΠΗΣ Κ.

Σπούδασε Ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη σύγχρονη Ιστορία. Το 2002 υπήρξε υπότροφος του κρατικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου (Universita degli Studi di Milano). Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Ιστορικό Αρχείο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (1997-1998) και στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (2000-2002), ενώ τη διετία 2000-2002 διατέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας και της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων. Από το 2004 συνεργάζεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΚΝΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας.

Δημοσιεύσεις: «Ινστιτούτο Luigi Sturzo», Αρχειακά Νέα 17 (2001). «Τα sixties στο διαδίκτυο: αρχειακοί οργανισμοί και έρευνα», Αρχειακά Νέα 18 (2002). «Αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε γηγενείς και πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου» στο Πέρα από την Καταστροφή: Μικρασιάτεςπρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα 2003, σελ 104-126. «Δημόσια υγεία, πρόσφυγες και κρατική παρέμβαση στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», στο Πέρα από την Καταστροφή: Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα 2003, σελ. 41-73. «Η αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: το γενικό περίγραμμα», στο Πέρα από την Καταστροφή: Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα 2003, σελ. 19-40. «Η πολιτική συμπεριφορά των προσφύγων», Πέρα από την Καταστροφή: Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα 2003, σελ. 127-147. «The swinging sixties: φωτογραφικές αποτυπώσεις του ροκ εν ρολ στο διαδίκτυο», Αρχειακά Νέα  20 (Σεπτέμβριος 2004). Ανακοινώσεις: «Ροκ εν ρολ και κοινωνία τη δεκαετία του ’50» (εισήγηση στην Α΄ Συνάντηση Υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 16 Μαΐου 2004). «Εισήλθαν εις το σπίτι μας: κοινωνικές προϋποθέσεις των αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε γηγενείς και πρόσφυγες τον Μεσοπόλεμο», (εισήγηση στο συνέδριο Ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά την βενιζελική περίοδο, 05 Νοεμβρίου 2004). «Κοινωνική ιστορία του ροκ εν ρολ φαινομένου στην Ελλάδα» (υπεύθυνος σεμιναρίου στο ΚΝΕ/ΕΙΕ, 03 Νοεμβρίου 2004). 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

o         ΤΟ BABY BOOM ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Έχει χαρακτηριστεί «δημογραφική ανωμαλία». Έχει μελετηθεί όσο λίγα ιστορικά και δημογραφικά φαινόμενα της σύγχρονης (και όχι μόνο) ιστορίας. Η έκρηξη που παρουσιάστηκε στον αριθμό των γεννήσεων στον δυτικό κόσμο μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επρόκειτο να επηρεάσει τις δυτικές κοινωνίες σημαντικά και πολύπλευρα. Εάν αληθεύει ότι μία «γενιά» αποτελείται από όσους μοιράζονται “the common sense of history”, τότε η γενιά των baby boomers αποτελεί ένα καλό παράδειγμα, για τον τρόπο με τον οποίο οι δημογραφικές εξελίξεις μπορούν να βρίσκονται στη βάση της πολιτικής και πολιτισμικής πραγματικότητας μιας ολόκληρης εποχής.

Ενδεικτική βιβλιογραφία και δικτυογραφία:

·          Straus W., Howe N., Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069New York 1991,

·          Friedman R., “The Baby Boom Turns 50”, στο http://www.life.com/Life/boomers/,

·          “Baby Boomers Headquarters”, στο http://www.bbhq.com/index.htm ).

o         ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’50

Η ανάδυση της νεανικής παραβατικότητας τη δεκαετία του ’50 υπήρξε μία πραγματικότητα που ο μεταπολεμικός κόσμος παρακολούθησε με έκδηλο ενδιαφέρον τόσο στο δυτικό όσο και στο ανατολικό στρατόπεδο. Είτε χαρακτηρίστηκαν teddy boys (στη Βρετανία), είτε teppisti (στην Ιταλία), είτενέοι με ιδιάζουσα θρασύτητα (στην Ελλάδα), αυτοί οι περίεργοι Επαναστάτες χωρίς Αιτία εκδήλωσαν μια παραβατικότητα που τη δεκαετία του ’50 κινητοποίησε φοβίες δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με το πραγματικό μέγεθός της.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

·          Mazower M., Σκοτεινή Ήπειρος: Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αθήνα 2001.

·          Simonetta Piccone S., “Rebels Without a Cause": Male Youth in Italy around 1960” στο Historical Workshop: a journal of socialist and feminist historians 38 (Autumn 1994) σελ. 157 – 178.

·          Αβδελά Έ., "Δια λόγους τιμής". Βία, συναισθήματα και αξίες στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα 2002.