ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ Ν.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: history.ionio.gr/gr/department/teachers/karapidakis/

Καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σπουδές: Docteur en histoire, Université de la Sorbonne I (1988). Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (Università statale), Τμήμα Ιστορίας 1998. Επισκέπτης καθηγητής στην Ecole pratique des hautes études (IVe section, sciences philologiques et historiques) 2000. Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Montpellier (Τμήμα Ιστορίας (UER histoire medievale) από 1992. Διετέλεσε Διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Μέλος της ομάδας έρευνας “complexes urbains etarrière pays XVe-XVIIIe siècles), Υπουργείο έρευνας και τεχνολογίας 1987-1989. Μέλος της ομάδας έρευνας οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR).Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών- STRIDE-HELLAS- SCRIPT (1991-1993). Αρχειονόμος στα Αρχεία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1983-1984, 1987-1989). Μέλος της Επιτροπής προετοιμασίας του Νόμου για τα Αρχεία (1990-1991). – Μέλος της Επιτροπής σύνταξης του Νόμου για τα Αρχεία του Πρωθυπουργού, των υπουργών και των Γενικών Γραμματέων του κράτους (1998). Πρόσφατες δημοσιεύσεις: «La lecture à deuxniveaux des documents cartographiques des XVIIe-XVIIIe siecles…”, Πρακτικά Επιστημονικής συνάντησης: Προσλήψεις του Τοπίου, Σαντορίνη 19-20 Σεπτεμβρίου 1998 (υπό έκδοση). «Αστικές επικοινωνίες και αστικές καταστάσεις», ΙΑ συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης, Μονεμβασία 1998, Αθήνα 2001. «Απόρρητα αρχεία-Πρόσβαση στα Αρχεία», Αχειακά Νέα 18 (2000) 12-15. «Η ποιητική της πόλης», Τα Ιστορικά 32 (2000) 1-51. «Οικονομία της Υπαίθρου, οικονομία των πόλεων», «Οι κατακτήσεις και η οικονομική τους λογική, τα κοινοτικά μορφώματα», Μια ιστορική δημογραφία για την οικονομική ιστορία. Μακροδημογραφία και μικροδημογραφία», Οικονομική ιστορία του κατακτημένου, δ/νση Σπύρος Ασδραχάς, ΕΤΒΑ, (υπό έκδοση). «Καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της ελαιουργίας και πολιτικές ανάπτυξης στην Κρήτη κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας», Η Ελιά και το Λάδι,Διεθνές Συμπόσιο (ΚΕΕΛ) Αθήνα 1999, υπό έκδοση. «Η ιστορία  της διοίκησης πριν από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους και συγκεκριμένα στις περιοχές της βενετικής κυριαρχίας. Επιστημονικό συμπόσιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιθεώρηση Διοικητικής επιστήμης, 5 (1998-1999). Η διαχείριση των αρχείων, εκδ. Δαρδανός-Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2000μετάφραση από τα αγγλικά (συνεργασία Χριστίνα Βάρδα, Ζ. Συνοδινός, Ν. Παντελάκης). “Filippos Iliou, Bibliographie hellenique du XIXe siecle. Livres imprimés. Premier volume 1801-1818. Athenes 1997” Nouvelles du livre ancien 101 (2000).  “Communità politiche nelle isole ionie: usi del discorso retorico e nuove sensibilità fra le elites di potere”, Il contributo veneziano nella formazione del gusto dei greci, Atti del Convegno, Βενετία 2001. «Narrazione e concetti della storiografia greca sul periodo del dominio veneziano”, Italia e grecia: temi di storiografia a confronto, Βενετία 2001. “Les bonnes manieres au moyen age”, Η αφύπνιση των αισθήσεων και οι προσωπικές συνειδήσεις τον Μεσαίωνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,  Δεκέμβριος 2000 (πρακτικά διεθνούς συμποσίου υπό έκδοση).

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

§          ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Βιβλιογραφική ενημέρωση για το θέμα

§          ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ

Τεκμήρια: ανάλυση πυραμίδων ηλικίας

Εποικισμός στην Καμπανία του 15ου αιώνα

Τεκμήριο: Κάτοικοι και επισιτισμός στην πόλη της Ρενς το 1422

§          ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Φορολογούμενες εστίες

Τεκμήριο: αριθμός εστιών σε μια πόλη του 14ου αιώνα

Εγκατάλειψη του κατοικημένου χώρου

Τεκμήριο: Απογραφή πληθυσμών του 14ου και 15ου αιώνα

§          ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

Εγκατάστασεις στην πόλη

Τεκμήριο: Ομολογίες εγκαταστάσεων στην πόλη του 13ου αιώνα

Προσλήψεις εργατικού δυναμικού

Τεκμήριο: η ελκυστικότητα της αγοράς εργασίας στην Τουλούζη, 14ος-15ος αι.