ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Θ.

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Σπούδασε οικονομικά και φιλοσοφία, πραγματοποίησε και περάτωσε μεταπτυχιακές σπουδές οικονομίας στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό μελετών σε επιστημονικά περιοδικά. Από τις μελέτες του Αγροτική πίστη και οικονομικός μετασχηματισμός στη Β. Πελοπόννησο, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991-1992, τόμ. 1-3. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

·          ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

·          ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

·          ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ