ΓΚΕΚΑΣ Α.

Διδάκτωρ Οικονομικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Essex. Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακές στην Κοινωνική και Πολιτιστική  Ιστορία του Πανεπιστημίου του EssexTeaching Fellow στην Οικονομική Ιστορία του London School of Economics. Έχει εργασθεί ως ακολούθως: 2003-04 teaching fellow, economic history department, London school of economics and political science courses: ‘foundations of the industrial economy’ and ‘the integration of Europe’s economy, 1815-1990’ 2001-02 teaching assistant, department of history, university of Essex courses: ‘the making of the modern world 1789-2000’ and ‘from unity to disunity: an introduction to the history of Europe in the 20th century’ 2001-03 history data service, UK data archive, University of Essex information and acquisitions assistant (part time). Δημοσιεύσεις ‘The merchants of the Ionian islands between east and west. forming local and international networks’ in spinning the commercial net. international trade, merchants, and commercial cities, 17th-20th centuries, conference proceedings, Düsseldorf 2002, (forthcoming by p. Lang in 2003). ‘The port Jews of Corfu, 1800-1891’ in port Jews in cosmopolitan maritime trading centers, 1550-1950cape town, (forthcoming by f. Cass in 2003)‘The ideas of i. Valaoritis and the Ionian bank’, in the life and work of i. Valaoritis, governor of national bank of Greece, conference proceedings,(forthcoming by university of Piraeus in 2003).

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

·          «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Η ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑ».

o          Επαγγελματική ταξινόμηση στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα.

o         Ζητήματα επαγγελματικής ταξινόμησης. Η αξιοποίηση των Βρετανικών απογραφών από την ιστορική έρευνα. Μεθοδολογικά προβλήματα και περιορισμοί των πηγών. Ο εκλογικός κατάλογος του 1864 στο αρχείο της Κέρκυρας. Μικρο-ανάλυση, επαγγελματική κατηγοριοποίηση και κοινωνική διαστρωμάτωση.

o         «’Εμποροι Πρώτης Τάξης». Οι εγγραφές στα Επιμελητήρια, δείκτης επαγγελματικού δυναμικού.

o         Η ιεράρχηση και συγκρότηση κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων μέσα από δημοσιευμένους ονομαστικούς καταλόγους. Οικονομικοί θεσμοί και εμπορικοί μηχανισμοί: το παράδειγμα του Χρηματιστηρίου των Εμπόρων και του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κέρκυρας την περίοδο της Βρετανικής κυριαρχίας. Η διαδικασία θεσμοθέτησης της εμπορικής συμπεριφοράς. Χριστιανοί και Εβραίοι έμποροι στην πόλη της Κέρκυρας.

·          ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΙΟΝΙΟΙ.

o         Καταγωγή και επαγγελματική απασχόληση. Ιθαγένεια και προνόμια. Η μέτρηση των πολιτογραφηθέντων Ιονίων την περίοδο της Βρετανικής κυριαρχίας. Η Επίσημη Εφημερίδα των Ιονίων Νήσων ως ιστορική πηγή και η αξιοποίησή της σε συνδυασμό με άλλες πηγές.

·          ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

o         Η συμμετοχή των μελών της αστικής τάξης στους θεσμούς διακυβέρνησης της πόλης. Φιλανθρωπία και άσκηση εξουσίας. Το Πτωχοκομείο και οι λίστες εισφορών στην Επίσημη Εφημερίδα. Η πόλη σε στιγμή κρίσης. Η επιδημία χολέρας το 1856. Πόλη, προάστια  και οι εκτός των τειχών, αγύρτες, ζητιάνοι και άλλοι «ανεπιθύμητοι».

·          Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΩΣ ΠΟΛΗ – ΛΙΜΑΝΙ.

o         Δημογραφικά χαρακτηριστικά, εμπορικό κεφάλαιο και οικονομική ανάπτυξη. Σύγκριση με άλλα λιμάνια της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Ομοιότητες και αποκλίσεις. Η εμπορική τάξη των πόλεων-λιμανιών.

o         Τα αρχεία του Υπουργείου Αποικιών στη Βρετανία και τα Blue Books of Statistics.

·           ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

o         Από τις αποικιοκρατικές αναγκαιότητες στις ιστοριογραφικές αναζητήσεις. Μέτρηση, αξιολόγηση και έλεγχος των Επτανήσων. Οικονομία και πληθυσμός.

o         “Eχellenza! – Εξοχώτατε! - Μylord!”. Ικετήρια ή υπομνήματα προς την Βρετανική Διοίκηση.

o         Η αρχειακή σειρά Petitions στα Βρετανικά National Archives. Η γραφειοκρατική λογική της Βρετανικής διοίκησης. Υπογραφές, ατομικά και συλλογικά αιτήματα. Οικονομική και κοινωνική ζωή, καθημερινότητα, προώθηση συμφερόντων. H γλώσσα των ικετηρίων και των υποτελών.