ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΡΩΣ.

Ομότιμος καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πρώην Γενικός Διευθυντής Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

·          ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

·          ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ