ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: history.ionio.gr/gr/department/teachers/efstathiou/

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα. Στη Θεσσαλονίκη στο Φιλολογικό τμήμα του ΑΠΘ σπούδασα Φιλολογία με ειδίκευση στην Κλασική Αρχαιότητα. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο και τμήμα συνέχισα τις σπουδές μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην αρχαία ελληνική και τη βυζαντινή φιλολογία. Tο 1992 μετέβην στη Μεγάλη Βρετανία (University of London), όπου αρχικώς παρακολούθησα το μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στην «Ύστερη Αρχαιότητα και το Βυζάντιο» στο King’s College και ακολούθως εκπόνησα διδακτορική διατριβή στην «Κλασική Ρητορεία» στο Royal Holloway College με επιβλέποντα καθηγητή τον Chris Carey και εξεταστή της διδακτορικής διατριβής τον καθηγητή D. MacDowell. Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 διδάσκω στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου το γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» στον προπτυχιακό καθώς και σε μεταπτυχιακούς κύκλους του εν λόγω Τμήματος. Το ερευνητικό μου ενδιαφέρον και οι δημοσιεύσεις μου αφορούν κυρίως σε θέματα της Φιλολογίας και της Ιστορίας της κλασικής αρχαιότητας και συγκεκριμένα θέματα ρητορείας και ρητορικής, αττικού δικαίου.     

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

o         ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 4Ο ΑΙ. Π.Χ.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

·          Andrewes A. ‘ Philochoros on Phratries’, JHS 81(1961): 1-15.

·          Bellancourt-Valdher M. et Corvisier J.-N., Démographie historique antique, 1999.

·          Brulé P.,  ‘La mortalité de guerre en Grèce classique: l’ exemple d’ Athènes’, in (éd) F. Prost, Armées et Sociétés de la Grèce classique. Aspects sociaux et politiques de la guerre aux Ve  et IVe s. av. J.-C., 1999, 51-68.

·          Buchanan J.J., Theorika. New York 1962.

·          Corvisier J.-N., ‘Guerre et démographie en Grèce  à la période classique’, in Guerres et Sociétés dans les mondes grecs à la époque classique, Pallas, 51, 1999, 57-80.

·          Hammond N. G. L., ‘Casualties and Reinforcements of Citizen Soldiers in Greece and Macedonia’, JHS79, 1959, 61-68.

·          Hansen M. H., ‘The number of Athenian Hoplites in 431 B.C.’, Symb. OslLVI, 1981, 19-32.

·          Hansen M. H., Demography and democracy: The number of Athenian citizens in the fourth century B. C., 1985.

·          Krenz P., ‘Casualties in Hoplite Battles’, GRBS26-1, 1985, 13-20.