ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

Βιογραφικό Δημόπουλου Ι. (στην αγγλική γλώσσα)

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου “Paul Sabatier – Toulouse III” στις μεθόδους βελτιστοποίησης (1988) και στη χρήση στατιστικών μοντέλων στις επιστήμες του περιβάλλοντος (1997). Σπούδασε Μαθηματικά στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1981), και είναι κάτοχος Diplome dEtudes Approfondies-D.E.A του Πανεπιστημίου “Paul Sabatier – Toulouse III” (1983) στην ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων. Καθηγητής της Στατιστικής και των Ποσοτικών Μεθόδων στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματαSIMAPHOSPRESCOT, ALPHEE του Πανεπιστημίου “Paul Sabatier – Toulouse III”, CARE και ΕΠΕΤ ΙΙ, Μέτρο 4.1, 97ΕΛ-93 του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η ποσοτική και ποιοτική μελέτη δυναμικών συστημάτων και φαινομένων, τα μη γραμμικά στατιστικά μοντέλα, η ανάλυση χρονολογικών σειρών.

Το έργο του περιλαμβάνει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Μεταξύ των προσφάτων δημοσιεύσεων του περιλαμβάνονταιA preliminary study on the application of some predictive modelling techniques to assess atmospheric mercury emissions from terrestrial surfaces, Journal of Environmental Science and Health, A, vol 38, no 11, 2495-2508, 2003 (με Tsiros I.), Review and comparison of methods to study the contribution of variables in artificial neural network models, Ecological Modelling260(3), 249-264, 2003 (με Gevrey M.και Lek S.), An Application of Parametric and Non-Parametric Models to the Assessment of Fluoride Levels in Vegetation Exposed to Stack Emissions of an Alumimum Reduction Plant in Greece, Journal of the Air & Waste Management Association, 53 (4): 396-405, 2003 (με Tsiros I.X., Serelis K., Kamoutsis A.), Artificial neural networks as a classification method in the behavioural sciencesBehavioural Processes, 40, 35-43, 1997 (με Reby D., Lek S., Joachim J., Lauga J., Aulagnier S.), Identification of Synchronous Machine Parameters Using Constrained OptimizationΙΕΕΕ Porto Power Tech Proceedings, September 10th-13th , Porto, Porugal, ISBN 0780371399, 2001 (με Hatziargyriou N.D., Karapidakis E.S., Stavrakakis G.S., Kalaitzakis K.)

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

«Ανάλυση χρονολογικών σειρών»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

J.D. Hamilton. Times Series AnalysisPrinceton University Press, 1994.

Box G.E.P.and G.M. Jenkins. Times series Analysis. Forecasting and control, Holden Day, 1976.

Brockwell P.J. and R.A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd Edition, Springer, 2002.

Brockwell P.J. and R.A. Davis. Time Series. Theory and Methods, 2nd Edition, Springer, 1991.

Diggle P.J. Time Series, Clarendon Press, 1990.

Shumway R.H. and D.S. Stoffer. Time Series Analysis and its Applications, Springer, 2000.

Chatfield C. The Analysis of Time Series, An Introduction, 4th ed., Chapman & Hall, London, 1989.