ΔΗΜΟΓΛΟΥ Α.

Σπούδασε αρχαιολογία στο τμήμα ιστορίας – αρχαιολογίας του Α.Π.Θ και ιστορία και οργάνωση αρχείων (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,  Archives Nationales de France).Είναι διδάκτωρ το τμήματος ιστορίας του Ιονίου ΠανεπιστημίουΕργάστηκε στα ΓΑΚ Ν. Μαγνησίας και από το 1992 διευθύνει το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σχετικές με την κοινωνική και οικονομική ιστορία του Βόλου, τη βιομηχανική αρχαιολογία και τη διαχείριση αρχείων. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις- Βόλος ένας αιώνας (επιστημονική επιμέλεια και συμμετοχή στην ομάδα συγγραφέων), Βόλος 1999.  «Η συγκρότηση των κυριάρχων κοινωνικών στρωμάτων στο Βόλο 1850-1950», Β’ Διεθνές Συνέδριο για τη Νεοελληνική Πόλη, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού Μνήμων, Αθήνα 2000, Οδυσσέας, σελ. 463-472. - «Le port de VolosInfrastructures et perspectives au seuil de lan 2000» Maritime Technologie, 10th Intenational Conference Of TICCIH(The International Commitee for the Consetvation of Industrial Heritage)Athens 2000, p. 95-100. « Το αρχείο Καρτάλη», Αρχειοτάξιο 4 (Μάιος 2002), σελ. 156-160. «Τα τοπικά κέντρα τεκμηρίωσης ως κέντρα πληροφόρησης της περιφέρειας» (2002), Ημερίδα Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης και περιφερειακά κέντρα τεκμηρίωσης, Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Βόλος. “Documentation and recording as a means for the preservation of industrial heritage. The case of Magnesia”(2002), 16th International Conference of European ArchaeologistsThessaloniki.  «Ο Δήμος για την πόλη. Θέσεις και αντιθέσεις στο Βόλο, 1881-1940» (2003), στο συμπόσιο Η διαμόρφωση του ελληνικού αστικού χώρου, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μοραΐτη, Αθήνα 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

·          ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το φαινόμενο της αστικοποίησης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα συνδέεται με μια σειρά πόλεων, όπως η Ερμούπολη και ο Πειραιάς, οι οποίες συγκροτούνται ως τόποι υποδοχής πληθυσμών και μετεξελίσσονται σε σημαντικά οικονομικά κέντρα με επίκεντρο τον δευτερογενή τομέα. Ο Βόλος ανήκει στην παραπάνω κατηγορία πόλεων. Είναι μια πολυσυλλεκτική πόλη, η οποία συγκροτείται ως κοσμοπολίτικο  περιφερειακό αστικό κέντρο αποτελώντας πόλο έλξης οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων (κεφαλαιούχοι – εργάτες- μικρομεσαίοι, πρώην αγροτικοί πληθυσμοί), τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Παράλληλα, στην πόλη συνυπάρχουν θρησκευτικές κοινότητες (ορθόδοξοι, καθολικοί, εβραίοι, μουσουλμάνοι - έως το 1922), τουρκόγυφτοι, τσιγγάνοι, ενώ από τις αρχές του 20ου αιώνα και έως τις μέρες μας τη δημογραφία της περιοχής συγκροτούν πρόσφυγες από τις Βαλκανικές χώρες, και κυρίως τη Μ.Ασία, εσωτερικοί μετανάστες, κυρίως από το θεσσαλικό χώρο και βεβαίως, τις τελευταίες δεκαετίες οικονομικοί μετανάστες.  Η δική τους συμβολή στα οικονομικά επιτεύγματα, τους κοινωνικούς αγώνες, στην τεχνογνωσία και στην ενσωμάτωση εμπειριών και πρακτικών προσδιορίζει τη φυσιογνωμία της πόλης στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Το σεμινάριο θα εξετάσει θέματα όπως η γεωγραφική προέλευση των πληθυσμών, η κοινωνική και οικονομική τους συγκρότηση, οι πολιτικές και ιδεολογικές τάσεις, αλλά και οι πολιτικές μετακινήσεις τους, καθώς και κάποια ζητήματα των σχέσεων τους με τον ντόπιο πληθυσμό, τα οποία συναρτώνται με τα παραπάνω κατά την περίοδο 1850-1950.

Οι πηγές που θα συζητηθούν είναι:

·          απογραφές πληθυσμών (με έμφαση στις απογραφές του 1881, του 1907 και του 1928)

·          Δημοτολόγιο Δήμου Παγασών (1896-1903)

·          Δημοτολόγιο Δήμου Ν.Ιωνίας (1948)

·          Μητρώα και αιτήσεις πολιτογραφήσεως προσφύγων (1922 – 1925)

·          Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών 1926

·          Εκλογικοί κατάλογοι 1950-51

Για τη συμπληρωματική υποστήριξη της συζήτησης θα γίνει χρήση και άλλων τεκμηρίων (Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών, τύπος, εικονογραφικό υλικό, κ.α)