ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ι.

Σπούδασε Ιστορία στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι διδάκτωρ της Ιστορίας. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής σχετίζεται με την ιστορία των τσιγγάνων στην Κέρκυρα 14ος- 1-20ος αιώνας. Από το 1997 εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστημίου. Γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά και ολλανδικά. Δημοσιεύσεις: «Ιστορία των τσιγγάνων στην Ελλάδα» π. economist 1999, «Feudum Acinganorum» π, Ιστορικά της Eλευθεροτυπίας 2001.  Υπό έκδοση ερευνητικά έργα: Άρθρο στο ιστορικό περιοδικό ¨Περί Ιστορίας¨ με θέμα ¨οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα, Δημοσίευση στα Πρακτικά Ημερίδας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ερευνητική εργασία σε συνεργασία με τον καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Ανωγιάτη Δημήτριο, με θέμα: “Οι γάμοι στην Κέρκυρα 1611-1800”, ερευνητική εργασία σε συνεργασία με τον καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Ανωγιάτη Δημήτριο, με θέμα: “Οι θάνατοι στην Κέρκυρα 1850-1910”, ερευνητική εργασία: Οι Μαλτέζοι στην Κέρκυρα.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

·          ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ

Τα τελευταία χρόνια οι πληθυσμιακές ομάδες που αρκετούς χαρακτηρίζονται ως “μειονότητες” βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας. Τόσο ο “ταυτοτικός” αυτοπροσδιορισμός και ετεροπροσδιορισμός, όσο και η πληθυσμιακή τους προσέγγιση αποτελούν αντικείμενα προς εξέταση. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες ως προς την αριθμητική και χωροταξική τους καταγραφή και κατανομή. Που οφείλεται η καθυστέρηση της καταγραφής τους; Ποιο είναι το κοινονικοπολιτικό καθεστώς που διέπει την εγκατάστασή τους; Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν μερικά από τα θέματα που θα κληθούμε να αναλύσουμε. Η παρουσία Τσιγγάνων στην Κέρκυρα και η εξέταση της ομάδας αυτής, μέσα από τις απογραφές που σώζονται, μας παρέχουν αρκετές πληροφορίες για τον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης ομάδας.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

·            Τερζοπούλου Μ., Γεωργίου Γ., Οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα, Ιστορία- Πολιτισμός, εκδ. Γ.Γ.Λ.Ε., Αθήνα 1996.

·          Σούλης Γ., The  Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the Middle AgesDumbarton Oaks PapersXV, 1961.

·          Ντούσας Δ., Rom και φυλετικές διακρίσειςGutenberg, Αθήνα 1997.

·          Fraser AngusΟι τσιγγάνοι, Οδυσσέας, Αθήνα 1997.

·          Πασπάτη Α.Γ., Μελέτη περί των Ατσιγγάνων και της γλώσσης αυτών, Εκάτη, 1995.

·          Tahar Ben Jelloun, Ο ρατσισμός όπως τον εξήγησα στην κόρη μου, Νέα Σύνορα-Λιβάνη, Αθήνα 1998.

·          Χρ. Κωνσταντοπούλου, Λ.Μαράτου-Αλιμπράντη, Δ. Γερμανός,  Θ. Οικονόμου (ΕΠΙΜ.) “Εμείς” και οι “άλλοι”-αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Τυπωθήτω- Γιώργος Δάρδανος, Αθήνα 1999.

·          Γενικά Αρχεία Κράτους Νομού Κερκύρας ( ΓΑΚ Κερκύρας)

·          Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής