Εκθέσεις Πεπραγμένων των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ShareThis
Δημοσίευση: 06-09-2023 13:22 | Προβολές: 324

Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Ιστορίας να υποβάλουν την ετήσια Έκθεση πεπραγμένων ακαδ. έτους 2022-2023, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα (και κατόπιν ενημέρωσης των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής), έως τα μέσα Οκτωβρίου 2023.

Η Έκθεση Πεπραγμένων θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του Επιβλέποντος Καθηγητή και των μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ώστε να είναι έγκυρη, και αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας,
Γραμματεία, Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, ΤΚ 49132

ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
h15kott@ionio.gr.

Στην περίπτωση που για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, επιθυμείτε να προωθηθεί από την Γραμματεία στον επιβλέποντα καθηγητή για υπογραφή, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί τα μέλη της τριμελούς επιτροπής από τον ίδιο τον υποψήφιο διδάκτορα και να έχει εξασφαλισθεί η έγκρισή τους ως προς το περιεχόμενο της Έκθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η έκθεση θα φέρει τελικά μόνο την υπογραφή του επιβλέποντος και θα συνοδεύεται από δύο ηλεκτρονικά μηνύματα έγκρισης του περιεχομένου εκ μέρους των δύο άλλων μελών, τα οποία εξασφαλίζει και προωθεί ο υποψ. διδ. στην κα Π. Κόττα.

Εκθέσεις οι οποίες αποστέλλονται χωρίς την υπογραφή των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση/έγκριση εκ μέρους αυτών, δεν θεωρούνται έγκυρες.

Πληροφορίες όσον αφορά στην επιβεβαίωση της παραλαβής και της ορθής αποστολής της Έκθεσης παρέχονται από τη Γραμματεία μας, κα Π. Κόττα, τηλ. 26610 87330, h15kott@ionio.gr.

 


Η Πρόεδρος του Τμήματος
Βάκη Φωτεινή
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας