Τμήμα Ιστορίας - Ανακοίνωση Αναπλ. Καθ. Θ. Νικολαϊδη για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου
Ανακοίνωση Αναπλ. Καθ. Θ. Νικολαϊδη για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου
Social Media
Δημοσίευση: 17-08-2020 11:21 | Προβολές: 1983

Κέρκυρα 17/8/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                             

  1. Στις εξετάσεις συμμετέχουν εκείνες/οι των οποίων τα ονόματα θα βρίσκονται στον κατάλογο που θα μου κοινοποιήσει η Γραμματεία του Τμήματος. Επομένως όσες/οι ενδιαφέρονται, πρέπει να κάνουν τη σχετική δήλωση στη Γραμματεία και να δώσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία συνήθως χρησιμοποιούν. 
  2. Οι εξετάσεις θα γίνουν σε δύο φάσεις, προκριματική και τελική.
  3. Στην προκριματική, οι εξεταζόμενες/οι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτώς σε σειρά ερωτήσεων που  θα αναρτηθούν στο openclass. Oι απαντήσεις θα υποβληθούν στο openclass. O διαθέσιμος χρόνος για να απαντηθούν θα είναι περιορισμένος σε λίγα μόνο λεπτά της ώρας ούτως ώστε να διασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, το αδιάβλητο. 
  4. Μόνον όσες/οι πάρουν προβιβάσιμο βαθμόστην προκαταρκτική φάση, θα κληθούν την επομένη σε προφορική εξέταση μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.
  5. Η ύλη του μαθήματος είναι γνωστή από την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ο διδάσκων

Θ. Νικολαϊδης

 


Επιστροφή
Νέα

ICA