Τμήμα Ιστορίας - Ανακήρυξη των υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας
Ανακήρυξη των υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας
Social Media
Δημοσίευση: 28-07-2020 13:45 | Προβολές: 1242

Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ι.Π.

Ανακηρύσσονται υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου η κ. Σοφία Λαϊου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, και για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου ο κ. Κωνσταντίνος Σμπόνιας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος.


Για λεπτομερέστερη ενημέρωση, παρακαλούμε να δείτε το παραπάνω συνημμένο έγγραφο.


Επιστροφή
Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 31-07-2020 13:36
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020-2021
Δημοσίευση: 29-07-2020 16:02

ICA