Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Social Media
Δημοσίευση: 23-07-2020 14:13 | Προβολές: 547
image

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.» 

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού,
  2. τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111),
  3. την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020 «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»,
  1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2975/29-6-2020 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2022,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

τον ορισμό τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

Τακτικά Μέλη

  1. Δαμηλάκου Μαρία, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια, Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.
  2. Τζάκης Διονύσιος, Επίκουρος Καθηγητής
  3. Κακριδής Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής

Αναπληρωματικά Μέλη

  1. Ματαράγκα Καλομοίρα, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.
  2. Βάκη Φωτεινή, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια
  3. Καπετάνιος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής

Η ως άνω Κ.Ε.Ε. έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2975/29-6-2020 Προκήρυξη Εκλογών.

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.

H Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ορίζει με απόφασή της ένα μέλος της ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας.

Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, ως ορίζεται στο άρθρο 3 της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020.

Την Κ.Ε.Ε. υποβοηθά στο έργο της η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων του Ιδρύματος.

 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Γιώργος Κεντρωτής

            

                                                       


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Οκτώβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 27-10-2021
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα