Πληροφορίες για υποβολή αίτησης διαγραφής φοιτητή
Social Media
Δημοσίευση: 23-09-2019 20:30 | Ενημέρωση: 04-10-2019 13:55 | Προβολές: 1497

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί διαγραφή φοιτητή από το Τμήμα Ιστορίας/Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι νεοεισαχθέντες φοιτητές προσκομίζουν στη Γραμματεία ΜΟΝΟ το δικαιολογητικό Νο 1.

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 επικυρωμένη  από Κ.Ε.Π. ή /και  Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής σας. Στην Υ/Δ θα αναγράφεται απαραιτήτως το παρακάτω κείμενο: «δηλώνω ότι επιθυμώ τη διαγραφή μου από το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκειμένου να εγγραφώ στο Τμήμα ……………………(π.χ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας) του ……………………………(π.χ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). Επίσης, δηλώνω ότι δεν έχω καμία άλλη εκκρεμότητα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.».
  2. Βεβαίωση «Μη οφειλής τεκμηρίων» από την Υπηρεσία «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου»  (τηλέφωνα επικοινωνίας  2661087323, 87327).
  3. Βεβαίωση από την Υπηρεσία «Φοιτητική Μέριμνα» για το ότι δεν έχετε καμία εκκρεμότητα με σίτιση ή/και στέγαση (τηλέφωνα επικοινωνίας 2661044385, 82119).
  4. Εάν έχετε στην κατοχή σας Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο), πρέπει να το επιστρέψετε στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να ακυρωθεί.
  • Για όσους έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα χορηγείται αναλυτική βαθμολογία. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο αυτής, παρακαλώ δηλώστε το στο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης (δικαιολογητικό 1). (π.χ.1 παρακαλώ όπως μου αποστείλετε αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας στον ……………….αριθμό fax, ή στην ………………………...ταχυδρομική διεύθυνση).
  • Στο τελευταίο μέρος του κειμένου της Υπεύθυνης Δήλωσης μπορείτε να δηλώσετε το που και με ποιον τρόπο επιθυμείτε να σας σταλεί η «Βεβαίωση Διαγραφής» (Αποφοιτήριο). ( π.χ. 1 Παρακαλώ όπως αποστείλετε τη Βεβαίωση Διαγραφής με fax στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), (π.χ. 2 Παρακαλώ όπως μου αποστείλετε τη Βεβαίωση Διαγραφής με εταιρία ταχυμεταφορών και δική μου χρέωση στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση…………….) κλπ.

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 72
ΤΚ 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ       
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2661087313, 87329 Fax: 2661035197

 

 

Από τη Γραμματεία


Επιστροφή
Νέα
Πληροφορίες για υποβολή αίτησης διαγραφής φοιτητή
Δημοσίευση: 23-09-2019 20:30 | Ενημέρωση: 04-10-2019 13:55
Για την απώλεια του ομότιμου Καθηγητή Κωνσταντίνου Ντόκου
Δημοσίευση: 04-10-2019 12:33 | Ενημέρωση: 04-10-2019 13:02

ICA