Τμήμα Ιστορίας - Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80 εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019
Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80 εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019
Social Media
Δημοσίευση: 18-01-2019 09:31 | Προβολές: 1100

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 18 Ιανουαρίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80 εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019
(Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Ιστορίας, 6η Συν./16-1-2019)

Α. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Δ.Δ.1.2/4902/14-12-2018 του  Τμήματος Ιστορίας.

- γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία»:  άγονη θέση

- γνωστικό αντικείμενο «Ιστοριογραφία»: επιτυχών κ. Ν. Κοκκομέλης

μαθήματα προς διδασκαλία: «Ιστορία και φαντασιακοί κόσμοι: Ουτοπία-αποκάλυψη»     (ΙΣΤ601, ΣΕ) του Στ΄ εξαμήνου και «Ιστοριογραφία» (ΙΣΤ204, ΥΕ) του Η΄ εξαμήνου

Β. Ανανεώσεις συμβάσεων:

- γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία», κ. Α. Κοτσώνης

μαθήματα προς διδασκαλία: «Πληροφορική ΙΙ» (ΠΛΗ02, Υ) του Β΄ εξαμήνου και «Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία» (ΚΑΝ601, ΣΕ)

- γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικά», κα Λ. Αλεξάκη

μαθήματα προς διδασκαλία: «Αγγλικά (advanced)» (ΞΓΑ03) του Β΄ εξαμήνου και  «Αγγλικά για Ιστορικούς» (ΞΓΑ04) του Δ΄ εξαμήνου

 

Από τη  Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας

   

 


Επιστροφή
Νέα

ICA