Τμήμα Ιστορίας - Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος FISH&CHIPS-Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές Συμμετέχουσες Κοινωνίες
Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος FISH&CHIPS-"Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές Συμμετέχουσες Κοινωνίες"
Social Media
Δημοσίευση: 19-11-2018 19:02 | Προβολές: 1676

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου FISH&CHIPS - "Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές Συμμετέχουσες Κοινωνίες" που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με προϋπολογισμό περίπου 905.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Νοεμβρίου στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Foggia (Απουλία). Εταίροι του έργου είναι το Πανεπιστήμιο της Foggia (Επικεφαλής εταίρος), το Επιμελητήριο του Τάραντα, η Περιφέρεια Απουλίας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ιστορίας) και η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Συνδεδεμένοι εταίροι είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Τάραντα (MarTA) και η Ένωση Αλιέων του Πετριτή Κέρκυρας.

Το πρόγραμμα FISH & CHIPS, που χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση) του Προγράμματος Ελλάδας-Ιταλίας Interreg V-A 2014-2020, εστιάζει στις θαλάσσιες, αλιευτικές και ναυτικές παραδόσεις και αποσκοπεί στην ανάδειξη της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας και της περιοχής του Τάραντα Απουλίας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ευκαιριών διαφοροποίησης της εποχικής οικονομικής δραστηριότητας των αλιευτικών κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί Οικομουσείο στον Πετριτή το οποίο, συνδυάζοντας, μεταξύ άλλων, έναν χώρο πληροφόρησης και ένα Δίκτυο Πολιτιστικών Διαδρομών στην νότια Κέρκυρα, θα συμβάλει αποφασιστικά στη διάχυση της γνώσης και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. Θα οργανωθούν επίσης πειραματικά εθνοαρχαιολογικά εργαστήρια για τις παραδοσιακές τεχνικές ψαρέματος και ναυπηγικής. Οι επισκέπτες καθοδηγούμενοι από τους ψαράδες και τους αρχαιολόγους-ιστορικούς θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στις παραδοσιακές τεχνικές αλιείας και να ανακαλύψουν μέσα από προτεινόμενες διαδρομές στον χώρο, αλλά και μέσω ψηφιακών εφαρμογών, την παράκτια πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας και την αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Αυτή η νέα και καινοτόμος μέθοδος βιώσιμης και ολιστικής τουριστικής ανάπτυξης, που σέβεται το περιβάλλον και τις τοπικές παραδόσεις, μπορεί να αποτελέσει έναν πρόσθετο μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινότητες της Κέρκυρας και της Απουλίας.

Το FISH & CHIPS είναι ένα από τα 51 έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την πρώτη πρόσκληση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας στρατηγικής για την διασυνοριακή ανάπτυξη μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας, με στόχο μια δυναμική οικονομία που βασίζεται σε έξυπνα, βιώσιμα και ολοκληρωμένα συστήματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και των δύο κρατών μελών (Ιταλία και Ελλάδα) μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.

 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Επιτροπή Ερευνών/Τμήμα Ιστορίας
Σμπόνιας Κωνσταντίνος (Αναπληρωτής Καθηγητής) 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
Ρηγάκου Διαμάντω (Προϊσταμένη)

 

Περιφέρεια Απουλίας - Joint Secretariat Communication Officer
Carmela Sfregola


Επιστροφή
Νέα
Κανονισμός Εξετάσεων
Δημοσίευση: 21-01-2019 12:39
ΕΥΔΟΞΟΣ - ΝΕΑ Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων (31 Ιανουαρίου 2019)
Δημοσίευση: 08-01-2019 10:05 | Ενημέρωση: 21-01-2019 11:02
Προαιρετικά Εργαστηριακά Μαθήματα (ΠΕΜ) χειμερινού εξαμήνου
Δημοσίευση: 19-11-2018 18:25 | Ενημέρωση: 25-11-2018 22:16

ICA