Τμήμα Ιστορίας - Έργο FISH & C.H.I.P.S. - Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές Κοινωνίες
Έργο FISH & C.H.I.P.S. - Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές Κοινωνίες
Social Media
Δημοσίευση: 17-10-2018 10:36 | Προβολές: 1686

Η παράκτια ζώνη και το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του μεσογειακού τοπίου και των κοινωνιών του και συνδέονται με μια πλούσια ιστορία. Οι αλιευτικές παραδόσεις της Κέρκυρας, σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού αλλά και παράγοντας τοπικής ανάπτυξης, αποτελούν αντικείμενο ενός εξωστρεφούς ερευνητικού και προγράμματος  που πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.

Πρόκειται για το έργο  "Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομία, ταυτότητα και τοπικές (συμμετέχουσες) κοινωνίες’" που εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘INTEREG V-A ‘Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020’ και συντονίζεται από το πανεπιστήμιο της Foggia Ιταλίας.  Από ελληνικής πλευράς συνεργάζονται το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και η Αλιευτική Οργάνωση Πετριτή, έχοντας ως επίκεντρο των ερευνητικών και εξωστρεφών δράσεων το νησί της Κέρκυρας και τα Διαπόντια Νησιά.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • την δημιουργία ενός τοπικού Άτλαντα Παράκτιας και Θαλάσσιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο, σε συνδυασμό με ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, θα αναδεικνύει την παράκτια πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας και την αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων από την αρχαιότητα έως σήμερα
  • την δημιουργία του Οικομουσείου Πετριτή το οποίο, συνδυάζοντας, μεταξύ άλλων, έναν χώρο πληροφόρησης και ένα τοπικό Δίκτυο Πολιτιστικών Διαδρομών, θα συμβάλει αποφασιστικά στην διάχυση της γνώσης και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας
  • την οργάνωση μιας έκθεσης στο αρχαιολογικό μουσείο Κέρκυρας για τις αλιευτικές παραδόσεις και το θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού από την προϊστορία ως τους νεότερους χρόνους
  • την διοργάνωση εκπαιδευτικών και εθνοαρχαιολογικών εργαστηρίων, παραγωγή ντοκιμαντέρ και πολυμεσικών εφαρμογών καθώς και την ενεργοποίηση του κοινωνικού συνόλου στη βάση της συμμετοχής των τοπικών φορέων και πολιτών.

Το έργο στοχεύει στην προστασία και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας που συνδέεται με το θαλάσσιο περιβάλλον και τις αλιευτικές παραδόσεις του νησιού, με απώτερο επιδιωκόμενο σκοπό την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη, με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

 


Επιστροφή
Νέα
Κανονισμός Εξετάσεων
Δημοσίευση: 21-01-2019 12:39
ΕΥΔΟΞΟΣ - ΝΕΑ Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων (31 Ιανουαρίου 2019)
Δημοσίευση: 08-01-2019 10:05 | Ενημέρωση: 21-01-2019 11:02
Προαιρετικά Εργαστηριακά Μαθήματα (ΠΕΜ) χειμερινού εξαμήνου
Δημοσίευση: 19-11-2018 18:25 | Ενημέρωση: 25-11-2018 22:16

ICA