Τμήμα Ιστορίας - Επιστολή Προέδρου για εκθέσεις πεπραγμένων Υποψ. Διδ. 2017-2018
Επιστολή Προέδρου για εκθέσεις πεπραγμένων Υποψ. Διδ. 2017-2018
Social Media
Δημοσίευση: 06-10-2018 11:57 | Προβολές: 1275

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49 100 Κέρκυρα
Πληροφορίες: Π. Κόττα
Τηλ.: 26610 87330
Κέρκυρα, 5-10-2018

Προς τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος Ιστορίας

                                                                              

ΘΕΜΑ:  «Εκθέσεις Πεπραγμένων των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας, ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018»

 

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Ιστορίας που έχουν εγγραφεί έως και το ακαδ. έτος 2016-2017 (πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017) ότι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017. Ως εκ τούτου, καλούνται οι ανωτέρω να υποβάλουν την ετήσια Έκθεση πεπραγμένων ακαδ. έτους 2017-2018, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα, κατά το επόμενο διάστημα και αν είναι δυνατόν εντός του μηνός Οκτωβρίου 2018.

Η Έκθεση Πεπραγμένων θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του Επιβλέποντος Καθηγητή, ώστε να είναι έγκυρη, και αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Γραμματεία, Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, ΤΚ 49132.

Στην περίπτωση που για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, επιθυμείτε να προωθηθεί από την Γραμματεία στον Επιβλέποντα Καθηγητή για υπογραφή, θα πρέπει προηγουμένως να έχει ενημερωθεί ο Επιβλέπων από τον ίδιο τον υποψήφιο Διδάκτορα και να έχει εξασφαλισθεί η έγκρισή του ως προς το περιεχόμενο της Έκθεσης. Εκθέσεις οι οποίες αποστέλλονται χωρίς την υπογραφή του Επιβλέποντος και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση του Επιβλέποντος Καθηγητή ως προς το περιεχόμενό τους, δεν γίνονται δεκτές.

Η Γραμματεία θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την παραλαβή και την ορθή αποστολή της Έκθεσης μετά τον μήνα Οκτώβριο 2018 (κ. Π. Κόττα, τηλ. 26610 87330, giotakerk@gmail.com).

Όσον αφορά στους υποψήφιους διδάκτορες που ενεγράφησαν κατά το ακαδ. έτος 2017-2018 (για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4485/2017 και ο αντίστοιχος Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών) και ειδικά για το τρέχον ακαδ. έτος ανανεώνεται η εγγραφή τους και έχουν την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού ως προς το σημείο της υποβολής Έκθεσης πεπραγμένων (υπόμνημα του υποψηφίου) για πρώτη φορά κατά την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2019.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ευσταθίου Αθανάσιος                                                           

Καθηγητής                                          

 


Επιστροφή
Νέα

ICA