Τμήμα Ιστορίας - Ορισμός θερινών διακοπών Ιονίου Πανεπιστημίου - Καλοκαίρι 2018
Ορισμός θερινών διακοπών Ιονίου Πανεπιστημίου - Καλοκαίρι 2018
Social Media
Δημοσίευση: 16-07-2018 13:46 | Ενημέρωση: 27-07-2018 14:37 | Προβολές: 1867
    Η απόφαση Συγκλήτου
Mέγεθος: 26.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές έως τις 17 Αυγούστου 2018. Καλό καλοκαίρι!


Σύμφωνα με σχετική απόφαση των μελών της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου

α.  Ορίζεται ως περίοδος θερινών διακοπών το διάστημα από 30 Ιουλίου έως  και 17 Αυγούστου 2018.

β. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές από 30 Ιουλίου έως και 17 Αυγούστου 2018, εκτός των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας.

γ. Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών δεν θα πραγματοποιούνται συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και εκλεκτορικών σωμάτων κ.λπ., πλην της Συγκλήτου. Σε έκτακτη όμως περίπτωση και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα, εξουσιοδοτείται ο Πρύτανης να συγκαλεί συλλογικό όργανο και κατ’ αυτήν την χρονική περίοδο.


Επιστροφή
Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019
Δημοσίευση: 10-05-2018 12:56
15ο Συνέδριο της HEIRNET (History Educators Research Network)
Δημοσίευση: 17-01-2018 12:04
Συνημμένα αρχεία
    HEIRNET 2018 Circular
Mέγεθος: 658.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    HEIRNET 2018 Flyer
Mέγεθος: 581.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ICA