Τμήμα Ιστορίας - Σεμινάριο: «Τεκμηρίωση Ημερήσιου Τύπου ως Πηγή της Σύγχρονης Ιστορίας»
Σεμινάριο: «Τεκμηρίωση Ημερήσιου Τύπου ως Πηγή της Σύγχρονης Ιστορίας»
Social Media
Δημοσίευση: 05-03-2018 14:54 | Προβολές: 1686

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης – Διερμηνείας
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132  Κέρκυρα, τηλ 2661087343,
e-mail: doclab@ionio.gr
Διευθυντής: Γρηγόριος Ψαλλίδας, Καθηγητής

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΩΣ ΠΗΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

 

Το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας στο πλαίσιο των μαθημάτων «Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» και «Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία», που διδάσκει αντίστοιχα στα Β΄ και Δ' Εξάμηνα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιστορίας ο Καθηγητής Γρηγόριος Ψαλλίδας, διεξάγει (σε θεματικό συντονισμό με το διάγραμμα των παραδόσεων των ανωτέρω μαθημάτων) μια σειρά σεμιναρίων με τίτλο «Τεκμηρίωση Ημερήσιου Τύπου ως Πηγή της Σύγχρονης Ιστορίας» και διδάσκουσα την υποψήφια διδάκτορα Μαρίνα Μπάντιου.

 

Αντικείμενο του σεμιναρίου αποτελεί η ανάλυση των θεωρητικών και μεθοδολογικών διαστάσεων προς την αξιοποίηση του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ως πηγή της  ιστορίας. Συζητούνται τα μεθοδολογικά βήματα για την άντληση πληροφοριών, την αξιολόγηση και την ερμηνεία του τύπου ως βοηθητικό μέσο και συμπληρωματική πηγή στην ιστορική έρευνα εστιάζοντας παράλληλα στην εφαρμογή της μεθοδολογίας σε μελέτες περιπτώσεων (case studies).

 

Η σειρά θα διαρθρωθεί στις εξής ενότητες:

 

  1. Ο ελληνικός τύπος στον 20ο αιώνα: Εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικού έντυπου τύπου. Σημεία συνάντησης και διαφοροποίησης με την ιστορία. Η σύγχρονη ιστοριογραφία για τη χρήση του τύπου στην επιστήμη της ιστορίας.
  2. Ο ελληνικός τύπος στον 21ο αιώνα: Η ανάδυση του ηλεκτρονικού τύπου και οι ψηφιοποιημένες συλλογές τύπου στις ελληνικές βιβλιοθήκες.
  3. Τα βήματα προσέγγισης του τύπου ως ιστορικής πηγής: Συζητείται η μεθοδολογία προσδιορισμού της ταυτότητας της πηγής και άντλησης πληροφοριών. Αναπτύσσεται η μέθοδος της σύνθεσης, ο συνδυασμός και η συσχέτιση της ιστορικής γνώσης με τα δεδομένα της πηγής. Εντοπισμός κοινών σημείων σύνδεσης, διαφορών και επιμέρους πληροφοριών.
  4. Η αξιοποίηση του τύπου στην ιστορική έρευνα: Οι προϋποθέσεις, οι δυνατότητες και οι περιορισμοί στην αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας.
  5. Παραδείγματα και εφαρμογές της χρήσης του τύπου στην ιστορική επιστήμη.
  6. Διαχείριση αντικρουόμενων πηγών: Μελετώνται αντιτιθέμενες πηγές προς το ίδιο ιστορικό ζήτημα προκειμένου να αναδειχθούν οι τρόποι διαχείρισης και επεξεργασίας των αντιφατικών πηγών στην ιστορική έρευνα.

 

Το πρώτο σεμινάριο θα διεξαχθεί την    Τετάρτη, 7/3/2018        και ώρα    18.00       στο Αμφιθέατρο 2     του ισογείου του Τμήματος Ιστορίας.

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου


Καθηγητής Γρηγόρης Ψαλλίδας

 


Επιστροφή
Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019
Δημοσίευση: 10-05-2018 12:56
15ο Συνέδριο της HEIRNET (History Educators Research Network)
Δημοσίευση: 17-01-2018 12:04
Συνημμένα αρχεία
    HEIRNET 2018 Circular
Mέγεθος: 658.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    HEIRNET 2018 Flyer
Mέγεθος: 581.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ICA