Τμήμα Ιστορίας - Σεμινάριο: «Μνήμη και Μαρτυρίες για την Περίοδο της Κατοχής»
Σεμινάριο: «Μνήμη και Μαρτυρίες για την Περίοδο της Κατοχής»
Social Media
Δημοσίευση: 05-03-2018 14:52 | Προβολές: 1635

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης – Διερμηνείας
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132  Κέρκυρα, τηλ 2661087343,
e-mail: doclab@ionio.gr
Διευθυντής: Γρηγόριος Ψαλλίδας, Καθηγητής

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ»

Το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας στο πλαίσιο των μαθημάτων «Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία» και «Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία», που διδάσκει αντίστοιχα στα Β’ και Δ΄ Εξάμηνα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιστορίας  ο Καθηγητής Γ. Ψαλλίδας, διεξάγει (σε θεματικό συντονισμό με το  διάγραμμα των παραδόσεων των ανωτέρω μαθημάτων) μια σειρά σεμιναρίων με τίτλο «Μνήμη και μαρτυρίες για την περίοδο της Κατοχής» και διδάσκουσα την υποψήφια διδάκτορα κ. Χ. Οικονομοπούλου.

Η σειρά αυτή θα διαρθρωθεί στις εξής  ενότητες:

  1. Εισαγωγή. Τι είναι Προφορική Ιστορία.

Η εξέλιξη της Προφορικής Ιστορίας και η διαμόρφωσή της ως διεπιστημονικού ερευνητικού πεδίου από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα.

 

  1. Γραπτές πηγές και Προφορικές μαρτυρίες.

Σύγκριση γραπτών και προφορικών πηγών. Ομοιότητες και Διαφορές. Πλοήγηση σε βιντεοσκοπημένες αφηγήσεις ζωής και δημοσιευμένες προφορικές μαρτυρίες.

 

  1. Η μνήμη ως ιστορική πηγή.

Τι είναι μνήμη και πώς λειτουργεί; Η επίδραση του τραύματος στη διαμόρφωσή της μνήμης. Προβληματισμοί σχετικά με τη φύση και τη σχέση διαφορετικών ειδών μνήμης (ατομική, συλλογική, πολιτισμική κ.λπ.).

 

  1. Η συνέντευξη.

Η προεργασία για τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης, η διαδικασία της συνέντευξης, η μέθοδος της μεταγραφής. Βιωματικό εργαστήριο από δυάδες.

 

  1. Μέθοδοι και τεχνικές αφηγηματικής ανάλυσης.

Τα βήματα της βιογραφικής αφηγηματικής ανάλυσης. Ερευνητικά ερωτήματα.

 

  1. Προφορική Ιστορία και Εκπαίδευση.

Παραδείγματα/Προτάσεις για Προφορική Ιστορία στο σχολείο.

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Καθηγητής Γρηγόρης Ψαλλίδα


Επιστροφή
Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019
Δημοσίευση: 10-05-2018 12:56
15ο Συνέδριο της HEIRNET (History Educators Research Network)
Δημοσίευση: 17-01-2018 12:04
Συνημμένα αρχεία
    HEIRNET 2018 Circular
Mέγεθος: 658.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    HEIRNET 2018 Flyer
Mέγεθος: 581.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ICA