Τμήμα Ιστορίας - Ανάδειξη εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων στη Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης του ΤΙΣΤ
Ανάδειξη εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων στη Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης του ΤΙΣΤ
Social Media
Δημοσίευση: 23-11-2017 15:34 | Προβολές: 1097

Ανάδειξη εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιστορίας για το διάστημα από 1-12-2017 έως και το πέρας του τρέχοντος ακαδ. έτους 2017-2018.

 

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Ιστορίας, να εκλέξουν δύο εκπροσώπους τους, με τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι θα συμμετέχουν, ως μέλη, στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιστορίας κατά το διάστημα από 1-12-2017 έως και το πέρας του τρέχοντος ακαδ. έτους 2017-2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παράγραφος β του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/ 16-7-2008).

      

Λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις:

-  του άρθρου 2 «Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.», παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄, 30-5-2017):  «Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30ή Νοεμβρίου 2017.»

- του νέου Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄, 4-8-2017) και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄», παρ. 2β, καθώς και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα (ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2) και ειδικότερα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 της προαναφερθείσας εγκυκλίου του Υπουργείου. 

       

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου
Αναπλ. Καθηγητής Βάιος Βαϊόπουλος


Επιστροφή
Νέα
15ο Συνέδριο της HEIRNET (History Educators Research Network)
Δημοσίευση: 17-01-2018 12:04
Συνημμένα αρχεία
    HEIRNET 2018 Circular
Mέγεθος: 658.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    HEIRNET 2018 Flyer
Mέγεθος: 581.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιστορικού Ντοκιμαντέρ
Δημοσίευση: 03-11-2017 12:46
Συνημμένα αρχεία
    Αίτηση Συμμετοχής
Mέγεθος: 54.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    Έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας
Mέγεθος: 258.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Ανακοίνωση Διαγωνισμού
Mέγεθος: 195.97 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ICA