Τμήμα Ιστορίας - Ανακοίνωση για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου
Ανακοίνωση για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου
Social Media
Δημοσίευση: 02-10-2017 13:55 | Προβολές: 1908
    Ανακοίνωση σε pdf
Mέγεθος: 80.87 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κέρκυρα, 2 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου

(Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Ιστορίας, 2η Συν./13-9-2017)

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, έχοντας υπόψη:

  • τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΙΣΤ/1065/22-6-2017,
  • το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΙΣΤ/1417/12-9-2017 Πρακτικό Αξιολόγησης της πρότασης που υποβλήθηκε από τον μοναδικό υποψήφιο κ. Μασωνίδη Αντώνιο,
  • την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΙΣΤ/1195/11-7-2017 πρόταση του κ. Μασωνίδη Αντωνίου, η οποία συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 7 (αρχικώς αριθμημένη ως 6 εκ παραδρομής) του Ν.4009/2011, όπως ισχύει,

ενέκρινε την πρόσληψη του Μασωνίδη Αντωνίου, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, ως ακαδημαϊκού υποτρόφου, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018, με σύμβαση ανάθεσης έργου.

Ο κ. Α. Μασωνίδης θα προσφέρει διδακτικό έργο στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας, στο αντικείμενο «Ελληνική Οικονομική Ιστορία 18ος-20ος αιώνας με έμφαση στους οικονομικούς κύκλους και τις κρίσεις», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της διάρκειας απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Πρόσκλησης.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου: 19-1-2018 (με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι 3 ακαδημαϊκά έτη).

                                                                                Από τη  Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας

   


Επιστροφή
Νέα
Εκδήλωση στη μνήμη του Σπύρου Ασδραχά
Δημοσίευση: 21-03-2018 19:38
Συνημμένα αρχεία
    Πρόγραμμα εκδήλωσης
Mέγεθος: 562.62 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Πρόσκληση στην εκδήλωση
Mέγεθος: 536.24 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ICA