Τμήμα Ιστορίας - Ανακοίνωση για την επιλογή διδασκόντων
Ανακοίνωση για την επιλογή διδασκόντων
Social Media
Δημοσίευση: 02-10-2017 10:14 | Προβολές: 1754
    Η ανακοίνωση σε pdf
Mέγεθος: 116.07 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Επιλογή διδασκόντων για τη διδασκαλία των παρακάτω αναφερομένων μαθημάτων του Τμήματος Ιστορίας, ακαδ. έτος 2017-2018

(Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Ιστορίας, 13-9-2017)

[Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπ’ αριθμ. πρωτ. 2794/26-7-2017 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδ. ΕΔΒΜ45)]

 

 

Για το μάθημα: "Μεσαιωνική Δύση-Δυτικές Κυριαρχίες", Ε΄ χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-2018

 • Α) Επιτυχών:                Μιχάλης Νάιδος
 • Β) Επιλαχόντες:            —
 • Γ) Απορριφθέντες:        —

Σύναψη Σύμβασης διδασκαλίας με τον προαναφερόμενο επιτυχόντα, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. πρωτ. 2794/26-7-2017.

Για το μάθημα: «Ιστορία της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης», Ε΄ χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-2018

 • Α) Επιτυχών:                Δημήτριος Κοντογεώργης
 • Β) Επιλαχόντες:           Μιχάλης Σάρρας
 • Γ) Απορριφθέντες:       -

Σύναψη Σύμβασης διδασκαλίας με τον προαναφερόμενο επιτυχόντα, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. πρωτ. 2794/26-7-2017.

Για το μάθημα: «Ιστορία θεάτρου (ιστορία, δραματουργία, πράξη)», Ζ΄ χειμερινό εξάμηνο  ακαδ. έτους 2017-2018

 • Α) Επιτυχών:                Λεωνίδας Παπαδόπουλος
 • Β) Επιλαχόντες:          -
 • Γ) Απορριφθέντες:      -

Σύναψη Σύμβασης διδασκαλίας με τον προαναφερόμενο επιτυχόντα, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. πρωτ. 2794/26-7-2017.

Για το μάθημα: «Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων», Δ΄ εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-2018

 • Α) Επιτυχών:                Διονύσιος Χουρχούλης
 • Β) Επιλαχών:                Κωνσταντίνος Ζάρρας, 
 • Γ) Απορριφθείσα:        Μαριλένα Παπαδάκη

Σύναψη Σύμβασης διδασκαλίας με τον προαναφερόμενο επιτυχόντα, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. πρωτ. 2794/26-7-2017.

Για το μάθημα «Κοινωνία στο Ύστερο Βυζάντιο», Ζ΄ χειμερινό εξάμηνο  ακαδ. έτους 2017-2018

 • Α) Επιτυχών:                 Δημήτριος Αγορίτσας
 • Β) Επιλαχόντες:             Χρήστος Μαλατράς

                                              Καλλιόπη Μαυρομμάτη

                                              Αντώνιος Αθανασόπουλος

                                              Μαρίλια Λυκάκη

                                              Γεώργιος Τερεζάκης

 • Γ) Απορριφθέντες:         Γεώργιος Χατζέλης

Σύναψη Σύμβασης διδασκαλίας με τον προαναφερόμενο επιτυχόντα, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. πρωτ. 2794/26-7-2017.

                                                                                Από τη  Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας

   


Επιστροφή
Νέα
Εκδήλωση στη μνήμη του Σπύρου Ασδραχά
Δημοσίευση: 21-03-2018 19:38
Συνημμένα αρχεία
    Πρόγραμμα εκδήλωσης
Mέγεθος: 562.62 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Πρόσκληση στην εκδήλωση
Mέγεθος: 536.24 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ICA