Τμήμα Ιστορίας - Στρόλογγα Πολυξένη

Στρόλογγα Πολυξένη

Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Ιστοριογραφία από τις απαρχές στην Κλασική Περίοδο
Βαθμίδα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ]
Τηλέφωνο: 2661087300
Email: strolonga@ionio.gr

ESPA

Η διδασκαλία από ακαδημαϊκούς υπότροφους υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο", η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Στρόλογγα Πολυξένη

Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το τμήμα της Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, όπου εκπόνησε διατριβή με θέμα “Reciprocity and the Divine: A Study of the major Homeric Hymns.” Δίδαξε στα University of Illinois at Urbana-Champaign, Brigham Young University, Franklin & Marshall College και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει υπότροφος στο διεπιστημονικό Illinois Program for Research in the Humanities και συμμετείχε στο διδακτικό πρόγραμμα Sunoikisis στο Center for the Hellenic Studies at Harvard University. Οι δημοσιεύσεις και τα γνωστικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην μελέτη της αρχαϊκής εποχής, κυρίως μέσα από τα ομηρικά έπη και τους ομηρικούς Ύμνους, με έμφαση στην αρχαία ελληνική θρησκεία, στην αφηγηματολογία, στην πρόσληψη μύθου και στην εφαρμογή της ανθρωπολογίας στη μελέτη της αρχαϊκής κοινωνίας.

 

Μαθήματα

- ΠΡΩΙΜΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΙΩΝΕΣ ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΙ) ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ    (ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ), Υποχρεωτικό Επιλογής, Γ΄ εξάμηνο, 5 ECTS
- ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ, Υποχρεωτικό Επιλογής, Δ΄ εξάμηνο, 5 ECTS
- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ, Υποχρεωτικό Επιλογής, Ε΄ εξάμηνο, 5 ECTS


Επιστροφή
Νέα
Κανονισμός Εξετάσεων
Δημοσίευση: 21-01-2019 12:39
ΕΥΔΟΞΟΣ - ΝΕΑ Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων (31 Ιανουαρίου 2019)
Δημοσίευση: 08-01-2019 10:05 | Ενημέρωση: 21-01-2019 11:02
Προαιρετικά Εργαστηριακά Μαθήματα (ΠΕΜ) χειμερινού εξαμήνου
Δημοσίευση: 19-11-2018 18:25 | Ενημέρωση: 25-11-2018 22:16

ICA