Τμήμα Ιστορίας - Ανωγιάτης-Πελέ Δημήτριος

Ανωγιάτης-Πελέ Δημήτριος

Αντικείμενο: Ιστορική Γεωγραφία
Βαθμίδα: Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: 39/18.2.2000, τ. ΝΠΔΔ
Τηλέφωνο: 2661087318
Fax: 2661087369
Email: pele@ionio.gr

Ανωγιάτης-Πελέ Δημήτριος

Σπούδασε Ιστορία στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris IV). Διδάκτωρ Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales του Παρισιού.

 

Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου όπου διδάσκει Ιστορική Γεωγραφία, Ιστορική Δημογραφία και Ιστορία των Πόλεων. Είναι επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ιστορική Δημογραφία».

 

Αυτοτελή έργα αποτελούν: Connaisance de la population et des productions de la Morée à travers un manuscript anonyme, vers 1790, (1987), Δρόμοι και διακίνηση στον ελλαδικό χώρο κατά τον 18ο αιώνα, (1993), Έξι γαλλικά υπομνήματα για τα Επτάνησα και τον απέναντι ηπειρωτικό χώρο (1798-1809), (1993), Inventaire la correspondence des Consults francais à Corfu, de 1713 à 1901, (1993), Inventaire la correspondence des Consults francais à Zante (1670-1859), à Cerigo (1724-1775) et du vice-Consul à Céphalinie (1803-1806), (1997), Journal d' un voyage sur les cotes de la Mer Noire, du 28 Avril au Septembre 1784, par Lafitte-Clavé, (1998) (σε συνεργ. Ε. Πρόντζα), Η Κέρκυρα 1830-32, Από τη φεουδαρχία στην αποικιοκρατία (2002) και (σε συνεργ. Β. Βαϊόπουλου), Φρ. Καρ. Ουγκ. Πουκεβίλ, Η πανώλη ανατολικού τύπου, εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια (Αθήνα 2004).

 

Εκδόσεις

Ιόνιος λόγος, Επιστημονική περιοδική έκδοση Τμήματος Ιστορίας, επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός, τ. Γ': Τόμος αφιερωμένος στη μνήμη της Εύης Ολυμπίτου, Κέρκυρα 2011.
Ιόνιος λόγος, Επιστημονική περιοδική έκδοση Τμήματος Ιστορίας, επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός, τ. Β', Κέρκυρα 2010.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 3, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Μάιος 2010.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 4, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιούλιος 2010.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 5, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Σεπτέμβριος 2011.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 6, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Σεπτέμβριος 2011.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 2, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2008-2010.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική Δημογραφία», επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2004-2010.
Νοσηρότητα και Θνησιμότητα στην Ελλάδα του 20ου αιώνα: Ιατρική και Προσέγγιση, Πρακτικά, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2009
Ιόνιος λόγος, Επιστημονική περιοδική έκδοση Τμήματος Ιστορίας, επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός, τ. Α': Τόμος χαριστήριος στον Δημήτριο Ζ. Σοφιανό, Κέρκυρα 2007.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 1, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2004-2008.


Επιστροφή
Νέα
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020
Δημοσίευση: 03-06-2020 23:17
Αξιολόγηση μαθημάτων κ. Λέτσιου
Δημοσίευση: 01-06-2020 21:03
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 26-08-2019 15:56

ICA