ΤΣΙΑΜΗΣ Κ.

Απόφοιτος Ιατρικής Ακαδημίας Σόφιας. Ειδικευόμενος Κυτταρολόγος και Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα:«Επιδημιολογική και ιστορική μελέτη της βουβωνικής πανώλους κατά τους Βυζαντινούς χρόνους 330-1453 μ.Χ.». Επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Ιστορίας της Ιατρικής καθώς και της Μονάδας Προληπτικής Ιατρικής, του Τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά (Medline) και έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά και ιατρο-ιστορικά συνέδρια. Μέλος επιστημονικών εταιρειών International Society of History of Medicine, European Society of History of Medicine, Balkan Association of History of Medicine, Mithidrata Toxicological Society, American Paleopathology Association, κ.ά. Στο επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας της Ιατρικής ασχολείται με τη Μεσαιωνική Ιατρική και με κύριο αντικείμενο μελέτης τα λοιμώδη νοσήματα και τις επιδημίες. Συμμετοχή με συγγραφή κεφαλαίων στο διδακτικό σύγγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Ι. Λασκαράτου «Ιστορία της Ιατρικής» (Εκδ. Πασχαλίδης,Αθήνα 2003) και επιμελητής έκδοσης συλλεκτικού τόμου «Η Ιστορία της Πολυκλινικής Αθηνών 1903-2003» (Εκδ. Ε.Μ.Ε.ΙΣ, Αθήνα 2003).Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών:«Κακοποίηση ανηλίκων Βυζαντινής, Μεταβυζαντινής εποχής και Νεότερης Ελλάδας» (2002) (Νομική Σχολή Αθηνών-Ιστορία της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών) και «Ψηφιοποίηση και προβολή Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών»-ΚτΠ. (υπεύθυνος τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης ιατρικών βιβλίων και εκθεμάτων, 2005) (Κοινωνία της Πληροφορίας-Τμήμα Πληροφορικής και Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας Ε.Κ.Π.Α.- Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών).ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
Α) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ
2. ΠΑΛΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
3. ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΟ-ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ
4. ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 • Armenian H., Lilienfield A. Incubation period of Disease. Epidemiological Reviews 1983;5:1-15.
 • Charanis P. Observations on the Demography of the Byzantine Empire. Proceedings of the XIIIth International Congress of the Byzantine Studies. Oxford University Press 1967:445-463.
 • Dyer C. Standards of Living in the Later Middle Ages. Cambridge University Press. Cambridge 1989.
 • Hags J.N. The Burdens of Diseases. Epidemics and Human response in Western History. Rutgens University Press. New Jersey 1998: 135-154.
 • Hollingsworth T.H. Historical Demography. Ed.Hodder & Stoughton.London 1969.
 • Nicholas D. The later Medieval City 1300-1500. Ed. Longman. London 1997.
 • Shaw B. Seasons of Death: Aspects of Mortality in Imperial Rome. The Journal of Roman Studies 1996;86:100-138.
 • Scott S., Duncan C.J. Human Demography and Disease. Cambridge University Press 1998: 1-16.
 • Τριχόπουλος Δ. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία. Εκδ. Παρισιάνος. Αθήνα 2002:3-13.
 • Porter R. History of Medicine. Cambridge University Press 1998: 16-51.
 • Ranger T., Slack P. Epidemics and Ideas. Essays on the historical perception of pestilence. Cambridge University Press 1992: 149-175.
 • Riley J. Insects and the European Mortality Decline. The American Historical Review 1986; 91(4):833-858.
 • Πίτσιος Θ. Εξελικτική Ανθρωπολογία. Εκδ. Πασχαλόδης. Αθήνα 2003:1-44, 227-392.
 • Aufderheide A., Rodriguez-Martin C. Human Paleopathology. Cambridge University Press 1998:19-47, 93-116, 357-370.Β) 1. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ
2. ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ- ΛΟΙΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ, ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ
3. Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΑ (1592-1595)
4. ΛΟΝΔΙΝΟ 1665: Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 • Benecictow O. Morbidity in Historical Plague Epidemics. Population Studies 1987; 41:401-431.
 • Derbes V. De Mussis and the Great Plague of 1348.Journal of American Medical Association (JAMA) 1966;196(1):59-62.
 • Flinn W. Plague in Europe and the Mediterranean Countries. Journal of European Economic History 1979; 8(1):131-148.
 • Herley D. The Black Death and the transformation of the West. Harvard University Press. Cambridge 1997.
 • Κωστής Κ. Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου 14ος - 19ος αιώνας. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Ηράκλειο 1995.
 • Leven K. Die Justinianische Pest. Jahrbuch des Instituts fur Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung. Hippocrates Verlag Stuttgart 1987: 137-161.
 • Leven K. Athumia and philanthropia, Social reactions to plagues in late antiquity and Early Byzantine society. Clio Med 1995; 28:393-407.
 • Marcone A. La peste Antonina. Testimonianze e interpretazioni. Rivista Storica Italiana 1964 :803-819.
 • Russel WM. Plague, rats and the Bible. Journal of the Royal Society of Medicine 2000; 93:553.
 • Thrupp S. Effects of Pestilence and Plague, 1315-1385. Comparative Studies in Society and History. Ed. Mouton & Co. The Hague 1965:464-483.
 • World Health Organization. Plague Manual. Geneva 1992.Γ) 1. ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ
2. ΕΥΛΟΓΙΑΣΜΟΣ-ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΣ
3. Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΥ 1852

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 • Alibek K. Smallpox: a disease and a weapon. International Journal of Infectious Diseases 2004; Suppl 2:S 3-8.
 • Geddes AM. The history of smallpox. Clinical Dermatology 2006; 24(3): 152-157.
 • J. Hennen, Sketches of the Medical Topography of the Mediterranean comprissing an account of Gibraltar, the Ionian Islands, and Malta to which is prefixed, a sketch of the Plan for Memoirs on Medical Topography, London 1830.
 • Kiple K.F. The Cambridge World History of Human Disease. Cambridge University Press, 1995,pp.1008-1014.
 • Λασκαράτος Ι. Πρόληψη της αρρώστιας και κοινωνική προστασία στα Επτάνησα επί Αγγλοκρατίας (1815 - 1864) Διατριβή επί υφηγεσία. Αθήνα 1984,σ.105-153.
 • Λασκαράτος Ι. Ιστορία της Ιατρικής. Εκδ. Πασχαλίδης. Αθήνα 2004,σ. 72-75,525,606-614, 703,784
 • Ο κορυφαίος Χιώτης ιατρός Εμμανουήλ Τιμόνης και η Εποχή του. Έκδοση Ιατρικής Εταιρείας Χίου, Χίος 2000.
 • Stewart AJ, Devlin PM. The history of the smallpox vaccine. J Infect 2006; 52(5): 329-334.Δ) 1. «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ» (ΛΟΙΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 • Cunha BA. The cause of the plague of Athens: plague, typhoid, typhus, smallpox or measles? Infect Dis Clin North Am 2004; 18(1): 29-43.
 • Haeser H. Pest des Thucydides. Geschichte der Medizin. Verlag Von Gustav Fischer. Jena 1882.
 • Kiple K.F. The Cambridge World History of Human Disease. Cambridge University Press, 1995, pp.934-937.
 • Κουμανταράκης Λ. Θουκυδίδου Πελοποννησιακός Πόλεμος. Τομ.2 Εκδ. Κωνσταντινίδη Φ. και Μιχαλά Κ. Αθήνα 1963,151-169.
 • Leven K. Thukydides und die Pest in Athen. Medizinhistorisches Journal 1991;26:128-160.
 • McSherry J. Thucydides Syndrome. CMAJ 1998; 158(1):21-22.
 • Morens DM, Littman RJ. "Thucydides Syndrome" reconsidered: new thoughts on the plague of Athens. American Journal of Epidemiology 1994; 140(7):621-628.Ε) 1. ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ (ΑΝΘΡΑΚΑΣ, EBOLA, SARS, Η1Ν1)
2. ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 • Alibek A. Soviet Biological warfare system. Biohazard. New York 1999.
 • Christopher GW., Cieslak TJ, Pavlin JA., Eitzen EM. Biological warfare: a historical perspective. JAMA 1997;278:412-417.
 • Inglesby TV, et all. Anthrax as a biological weapon. JAMA 1999;281:1735-1745.
 • Hawley R., Eitzen E. Biological Weapons- A primer for Microbiologists. Annual Review of Microbiology 2001;55:235-255.
 • Kyriacou DW, Adamski A, Khardoni N. Anthrax: from antiquity and obscurity to a front-runner in bioterrorism. Infect Dis Clin North Am 2006; 20(2):273-287.
 • Μανουσάκης Γ. Χημικός και Βιολογικός πόλεμος. Από τις Πλαταιές στο Τόκιο και τη Βαγδάτη. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα 1999.
 • Meselson M. et all. The Sverdlovsk Anthrax outbreak of 1979. Science 1994;November 8: 1202-1208.
 • Peter C., LeDuc J. Ebola: The Virus and the Disease. The journal of Infectious Diseases 1999;179 Supplement 1.
 • Wheelis M. Biological Warfare at the 1346 Siege of Caffa. Journal of Emerging Infectious Disease 2002; 8(9):971-975.Στ) 1. ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΤΗΡΙΑ (LAZZARETTA) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ
3. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 • Λασκαράτος Ι. Πρόληψη της αρρώστιας και κοινωνική προστασία στα Επτάνησα επί Αγγλοκρατίας (1815 - 1864) Διατριβή επί υφηγεσία. Αθήνα 1984, σ.15-37, 110-154,283-290.
 • Ανωνύμου. Lazzareto Vecchio di Venezia. Ιόνιος Ανθολογία, Φακ.5 σ. 25-30.
 • Dimaras C. Supplement a la Bibliographie Ionienne. Δελτίον της Ιονίου Ακαδημίας, 1, Κέρκυρα σ.215-313.
 • Hennen J. Sketches of the Medical Topography of the Mediterranean comprising an account of Gibraltar, the Ionian Islands and Malta to which is prefixed, a sketch of a Plan for Memoirs on Medical Topography. Vol.I-II. London 1830.
 • Παπαδιά-Λάλα Α. Ευαγή και Νοσοκομειακά Ιδρύματα στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Ελληνολατινική Ανατολή 4. Βενετία 1996.
 • Σιμόπουλου Κ. Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τομ.2. Αθήνα 1976.Προτεινόμενες ηλεκτρονικές πηγές

 

www.nlm.nih.gov                                 (National library of Medicine- Medline/Pubmed database)

www.who.int                                       (World Health Organization)

www.bium.univ-paris5.fr/ishm/eng/      (International Society of History of Medicine)

www.ishm.net                                     (Islamic Society of History of Medicine)

www.cdc.gov                                      (Centers for Disease Control)

www.icrc.org                                       (International Committee of the Red Cross)