Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

GREEK FRANCAIS ENGLISH GERMAN
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Aρχειομνήμων: arxeiomnimon.gak.gr

Οι εξετάσεις του ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία» θα διενεργηθούν την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016
Γραπτές εξετάσεις 09.00 (αίθ. 1.05)
Προφορικές εξετάσεις-συνέντευξη 12.00 (1.05)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να βρίσκονται στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου την Τετάρτη 12/10/2016 και ώρα 09.00 π.μ. προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
Σε περίπτωση ενδεχόμενης αλλαγής, θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΠΜΣ
Καθ. Δ. Ανωγιάτης-Πελέ

 

Σύνοψη

Η Ιστορική Δημογραφία, επιστημονικό αντικείμενο που αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, προσανατολίζεται στη μακροχρόνια μελέτη δημογραφικών μεταβλητών. Εξετάζει τις κυκλικές διακυμάνσεις, τις μακροχρόνιες κινήσεις και τις κρίσεις των κοινωνικών και οικονομικών δομών του πληθυσμιακού δυναμικού. Μέσα από παραδοσιακές καταγραφές ουσιωδών δημογραφικών παραμέτρων και τεχνικών, μέσα από τη διάκριση της ιστορικής δημογραφίας έναντι της «παλαιοδημογραφίας» αλλά και έναντι της δημογραφίας, αναζητούνται συντελεστές μακροχρόνιων «δημογραφικών συμπεριφορών» στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας και της Ευρώπης, με σκοπό να αναδειχθούν «δημογραφικές ιδιαιτερότητες», μεταβολές και μηχανισμοί δημογραφικής μετάβασης.

Η κατεύθυνση στρέφεται :
  • α) στην κριτική των διαχρονικά διαθέσιμων πηγών και μεθόδων μελέτης των πληθυσμών,
  • β) στις μορφές και δομές ενός οικιστικού πλέγματος ικανού να αναδείξει ερωτήματα για τους δεσμούς μεταξύ δημογραφικού γεγονότος και περιβάλλοντος,
  • γ) στην εμβάθυνση σε ερωτήματα ανθρωπολογικού χαρακτήρα ως προς τη σχέση φυσικής και κοινωνικής δημογραφίας και
  • δ) στην αποτύπωση του δημογραφικού ισοζυγίου και των προοπτικών στον πολιτισμικό συντελεστή των «γονιμικών» συμπεριφορών.