Μητρώα Τμήματος Ιστορίας - Εσωτερικά και Εξωτερικά Μέλη
Ενημέρωση: 03-03-2017 18:51 | Προβολές: 1499
Social Media

Αναρτήθηκαν τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Ιστορίας στη σελίδα Μητρώα Εκλεκτόρων, που βρίσκεται στο μενού στην κατηγορία "Τμήμα".

 

Σχετικός σύνδεσμος: http://history.ionio.gr/gr/department/electors/


Επιστροφή