Δήλωση προτίμησης για τα υποχρεωτικά επιλογής και τις ξένες γλώσσες
Ενημέρωση: 16-02-2017 12:34 | Προβολές: 1986
Social Media


ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

_________________________________________________________________________

Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα. Τηλ.: (26610) 87313, Φαξ: (26610) 35197

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Ακαδ. έτος 2016-2017  

Κέρκυρα, 16-02-2016

                                          

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Καλούνται οι φοιτητές όλων των εξαμήνων να υποβάλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ για τα Υποχρεωτικά Επιλογής και τις ξένες γλώσσες ως  εξής:

 

  • Οι φοιτητές του B΄ Εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μία (1) ξένη γλώσσα που διατίθεται. ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ  ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ.

 

  • Οι φοιτητές του Δ΄ Εξαμήνου έχουν δυνατότητα επιλογής δύο (2) μαθημάτων   ΥΕ  ή  Σ    και δύο (2) ξένης γλώσσας. ΤΑ  (ΥΕ) και οι ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ.

 

  • Οι φοιτητές του ΣΤ΄ εξαμήνου έχουν δυνατότητα επιλογής μέχρι τρία (3) μαθήματα ΥΕ ή Σ και δύο (2) ξένης γλώσσας. ΤΑ (ΥΕ) ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ.

 

  • Οι φοιτητές του Η΄ εξαμήνου έχουν δυνατότητα επιλογής μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα ΥΕ ή Σ. ΤΑ (ΥΕ) ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

  • Οι φοιτητές πέραν του Η΄ εξαμήνου  μπορούν να δηλώσουν  μέχρι  έξι  (6) μαθήματα.

 

  • Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του ΣΤ΄ και Η΄ εξαμήνου να δηλώσουν ένα επιπλέον μάθημα επιλεγόμενο ή σεμιναριακό πέραν του παραπάνω αναφερόμενου αριθμού.

 

Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν σε  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ από τους ίδιους τους φοιτητές από την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 έως ΚΑΙ  την  5η Μαρτίου 2017 στην ηλεκτρονική Δ/νση:  gram-web.ionio.gr/unistudent.

 Επισημαίνουμε ότι μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές αλλαγές, ή συμπληρώσεις μαθημάτων.

 Επίσης σας γνωρίζουμε ότι οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει προηγουμένως την παραπάνω δήλωση  προτίμησης των ΥΕ-Σ μαθημάτων, δεν θα μπορέσουν να  εξεταστούν στα μαθήματα αυτά, η συμμετοχή τους στις εξετάσεις δεν επιτρέπεται και ο βαθμός δεν κατοχυρώνεται. 

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ  ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!:  Δηλώσεις μαθημάτων προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών δεν ισχύουν.

                                                                                                            

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Τα Επιλεγόμενα μαθήματα που μπορούν οι φοιτητές να επιλέξουν σε  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ για το εαρινό εξάμηνο Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 είναι τα παρακάτω:

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

1.

ΙΝΕ 105

Ιστορία του Λατινοκρατούμενου Ελληνικού Χώρου (13ος-18ος αι.)

     Δ

Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ

2.

ΙΣΤ 203

Μεθοδολογία και Ιστορία της Ιστοριογραφίας

     Δ

Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

3.

ΛΑΦ 201

Λατινική γραμματεία Ι

     Δ

Β. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ

4.

ΑΠΡ 201

Μέθοδοι και Θεωρία της Αρχαιολογίας

     Δ

Κ. ΣΜΠΟΝΙΑΣ

5.

ΙΝΧ 204

Πρώιμη Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1600-1789

     Δ

Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

6.

ΙΝΧ 205

Ιστορία της Επιστήμης κατά τη Νεότερη Περίοδο

     Δ

ΠΑΝ/ΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΕΔΒΜ20

7.

Α 204

Λατινική Παλαιογραφία (ΤΑΒΜ – 4 ECTS)

     Δ

Β. ΖΑΧΟΥ

8.

ΙΝΕ 201

Νεότερη Ελληνική Ιστορία -Βενετοκρατία

     Δ

ΠΑΝ/ΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΕΔΒΜ20

9.

ΑΙΤ 202

Μελέτες Ευρωπαϊκής Τέχνης 1800-1950

     ΣΤ

ΑΙ. ΜΑΡΤΙΝΗ

10.

ΙΒΥ 305

Ιστορία του Βυζαντίου:
Η αυτοκρατορία της Νίκαιας

     ΣΤ

Η. ΓΙΑΡΕΝΗΣ

11.

ΙΜΕ 203

Μεσαιωνική Δύση -
Δυτικές Κυριαρχίες

     ΣΤ

ΠΑΝ/ΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΕΔΒΜ20

12.

ΙΑΜ 206

Κοινωνική Ιστορία της Λατινικής Αμερικής, 20ος-21ος αιώνας

    Η

Μ. ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ

13.

ΑΕΦ 202

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΙV

     Η

Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

14.

ΙΟΘ 202

Ο κόσμος του Ισλάμ

     Η

Σ. ΛΑΪΟΥ

15.

ΙΣΤ 204

Ιστοριογραφία

     Η

N. KOKKOMEΛΗΣ

16.

ΑΚΛ 204

Αρχαιολογία του Χώρου

     Η

ΠΑΝ/ΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΕΔΒΜ20

 

Από τη Γραμματεία

                                                                                                 

 

 

 


Επιστροφή