Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. για την εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή με αντικείμενο «Ιστορία της Βυζαντινής Παιδείας»
Ενημέρωση: 08-11-2016 13:15 | Προβολές: 1194
Social Media
    Πράξη Κοσµήτορα
Mέγεθος: 256.06 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

∆ιαβίβαση της Πράξης του Κοσµήτορα για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Βυζαντινής Παιδείας» στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.


Επιστροφή