ΒΙΚΕΠ: Ανακοίνωση επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών [2016]
Ενημέρωση: 04-02-2016 12:49 | Προβολές: 2703
Social Media
    Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης επιτυχόντων
Mέγεθος: 331.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, ανακοινώνεται ο πίνακας των υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών που πρόκειται να εργαστούν στη ΒΙΚΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίοι καλούνται να παρουσιαστούν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη την Παρασκευή 5-2-2016 στις 10.00 π.μ.:

 

1. Ρώσση Πολυτίμη

2. Μόλτσα Αθηνά

3. Ρίκου Ελένη-Σοφία

4. Παπακωνσταντίνου Βάια

5. Κολοβού Νικολέττα

6. Πουλής Σωκράτης

 

Ανακοινώνεται επίσης ο πίνακας επιλαχόντων, ως ακολούθως:

 

1. Θάνου Ελβίρα

2. Πουλιάσης Ευστάθιος

3. Κυριακούλης Διονύσιος-Ιωάννης

4. Νάιδος Μιχαήλ

5. Λάμπουρα Αρετή

6. Αβραμούλη Αντιγόνη

 

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν για ολόκληρο το 2016, δηλ. για 10 εργάσιμους μήνες. Σε κάθε περίπτωση η σχέση εργασίας διακόπτεται με την παράδοση της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής στον επόπτη καθηγητή, όπου αυτή προβλέπεται ή με την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης

Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Αγγελάκος

Αναπληρωτής Πρύτανη


Επιστροφή