Στιάστνα Μπλάνκα

Αντικείμενο: Γαλλική Γλώσσα
Βαθμίδα: ΕΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 26610-87353
Email: stiastna@ionio.gr

    Στιάστνα Μπλάνκα: Βιογραφικό Σημείωμα
Mέγεθος: 159.9 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Πτυχιούχος του Τμήματος Λατινογενών Γλωσσών (Romanistik) του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας και διδάκτορας του ίδιου πανεπιστημίου στη Γαλλική Φιλολογία. Ειδίκευση στη Διερμηνεία στην Σχολή Διερμηνέων και Μεταφραστών (E.S.I.T.) του Παρισιού.

 

Δίδαξε στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Θεσσαλονίκης και του Μάιντζ Γερμανίας, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας) και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας).

 

Υπηρετεί ως μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου όπου διδάσκει την γαλλική γλώσσα για ιστορικούς. Μεταξύ άλλων, έχει εκδόσει διδακτικό βιβλίο "Le Français à travers l'histoire de France" και έχει γράψει επιστημονικά άρθρα για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

 

Ώρες γραφείου:

Τρίτη 19.00-21.00

Τετάρτη 12.00-14.00


Επιστροφή