Νικολαΐδης Θεοδόσιος

Αντικείμενο: Nεότερη Eυρωπαϊκή Iστορία
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 26610-87332
Email: nikolai@ionio.gr

Νικολαΐδης Θεοδόσιος

Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Παρίσι ΙΙ και μεταδιδακτορικές στο Πανεπιστήμιο Princeton (Η.Π.Α.).

 

 

Έχει συγγράψει άρθρα για την ιστορία της πολιτικής σκέψης του 16ου και 17ου αιώνα στην Γαλλία, για τις έννοιες του «έθνους», της «τάξης» και της «φυλής» στη γαλλική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα, για τα προβλήματα της συγγραφής και της διδασκαλίας της ευρωπαικής ιστορίας καθώς και το βιβλίο Είδωλα του Μακιαβέλλι: Μακιαβελλισμός κι Αντιμακιαβελλισμός στην Γαλλία από το 1572 ως το 1648 (2003).

 

Η τρέχουσα έρευνά του επικεντρώνεται στη λατρεία των αγίων στην νεώτερη εποχή ως όψη της πολιτικής και της κοινωνικής ιστορίας, ενώ ειδικότερα ερευνάται το παράδειγμα της λατρείας του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα.

 

Άρθρα του κ. Νικολαϊδη θα βρείτε στον σύνδεσμο https://ionio.academia.edu/TheodossiosNikolaidis.

 

Ώρες γραφείου:

Πέμπτη 12.00-14.00

Παρασκευή 12.00-14.00


Επιστροφή